• WITAMY W 3LIVING

  • PROJEKT DOMU MOBILNEGO

  • GRUPA PROJEKTOWA 3LIVING

3LIVING

Jesteśmy grupą projektową pracującą nad projektem domu mobilnego do samodzielnego montażu.


Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Treść sprostowania
2. Załącznik nr 1 po sprostowaniu
3. Załącznik nr 2 po sprostowaniu


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, na realizację projektu pt. „CARDWALL – ściana działowa z komponentów pochodzenia celulozowego” ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 (Formularz oferty)
3. Załącznik nr 2 (Posiadane zasoby kadrowe i infrastruktura badawcza)
4. Załącznik nr 3 (Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
5. Załącznik nr 4 (Projekt koncepcji)


Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia jest Zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie związanym z wdrożeniem
innowacyjnej technologii produkowania jednostek mieszkalnych wykonanych z komponentów pochodzenia celulozowego.

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 (Formularz oferty)
3. Załącznik nr 1a (Szczegółowa specyfikacja kosztów i sposób ich wyceny)
4. Załącznik nr 2 (Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
5. Załącznik nr 3 (Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia)
6. Załącznik nr 4 (Wzór umowy)
7. Załącznik nr 5 (Oświadczenie Oferenta wraz z wykazem wyświadczonych usług proinnowacyjnych)
8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 22.03.2017 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie związanym z wdrożeniem innowacyjnej technologii wytwarzania komponentów mobilnych domków letniskowych

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 (Formularz oferty)
3. Załącznik nr 1a (Szczegółowa specyfikacja kosztów i sposób ich wyceny)
4. Załącznik nr 2 (Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
5. Załącznik nr 3 (Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia)
6. Załącznik nr 4 (Wzór umowy)

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 25.01.2017 r.

PROJEKT DOMU

Naszym celem jest wprowadzenie na rynek domu mobilnego do samodzielnego złożenia.

Taki obiekt będzie mógł, w zależności od potrzeb, służyć zarówno jako komfortowy dom letniskowy/ wypoczynkowy dla ludzi wyjeżdżających na wakacje, jak i dom całoroczny z zapewnioną odpowiednią izolacją termiczną przegród (ściany, dach, podłoga) dla chcących żyć mobilnie w różnych miejscach. Co więcej, nasz projekt w podstawowej wersji, będzie mógł zapewnić schronienie także ludziom potrzebującym dachu nad głową, uchodźcom czy też zostać wykorzystany jako budynek dla wojska, służb medycznych, porządkowych i innych. Dużą wagę przykładamy do tego, aby nasz dom spełniał założenia budownictwa zrównoważonego, był w pełni przyjazny środowisku i użytkownikowi.

Opracowujemy wzorzec budowlany, na podstawie którego stworzymy dom mobilny do samodzielnego montażu.

— 3LIVING —

PRZEZNACZENIE

Tak obiekt może służyć różnym celom, przede wszystkim jako komfortowy dom wypoczynkowy- letniskowy lub całoroczny, ale także jako schronienie dla potrzebujących, tych, którzy utracili dach nad głową w wyniku kataklizmów, niebezpieczeństw, sytuacji politycznej itd. czy budynki dla wojska, służb medycznych, porządkowych i innych. Dużą wagę przykładamy do tego, aby nasz dom spełniał założenia budownictwa zrównoważonego, był w pełni przyjazny środowisku i użytkownikowi.

Dążymy do tego, aby nasz produkt był przede wszystkim mobilny i łatwy w montażu, a także całkowicie niezależny energetycznie, energooszczędny, zaprojektowany i wykonany w duchu budownictwa zrównoważonego, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego komfortu w użytkowaniu. W tym celu planujemy wykorzystać nowoczesne materiały konstrukcyjne, izolacyjne i wykończeniowe. Dom będzie wykonany z przygotowanych odpowiednio elementów i przeznaczony do samodzielnego montażu w dowolnie wybranym przez użytkownika miejscu. Chcemy wyposażyć obiekt w instalacje pozwalające na pozyskiwanie energii czy wody z natury – system baterii słonecznych i turbin wiatrowych, własny system gromadzenia i filtrowania wody deszczowej. Ponadto obiekt będzie wyposażony w toaletę z kompostownikiem odpadów oraz własną instalację grzewczą. Dodatkowo chcemy zapewnić alternatywne źródło energii, które mogłoby być wykorzystane jako awaryjne przy np. złej pogodzie – system wytwarzania energii podczas aktywności fizycznej, np. jazdy na rowerze. To wszystko pozwoli na uniezależnienie domu od sieci zewnętrznych, przez co stanie się całkowicie samodzielny i mobilny. Wszystkie nasze działania mają zapewnić użytkownikom domu bezpieczeństwo, komfort i radość życia!

Tworzymy grupę, która wspólnie z zaangażowaniem pracuje nad projektem od samego początku do samego końca. Tworzymy dom, w którym sami chcielibyśmy zamieszkać. Zachęcamy do kontaktu!

— 3LIVING —

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI LUB NAPISZ info@3living.com

Dawid Węgliński-Rosiński
Prezes Spółki

+48 508 160 125
d.weglinski@3living.com

Back to Top